နွေဦ်းတော်လှန်ရေး သူရဲကောင်းများ (၃) – DVB’s Spring Revolution tribute (3)

စစ်အာဏာရှင်တော်လှန်ရေးတွင် ကျဆုံးခဲ့သော သူရဲကောင်းများအားဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်း – အပိုင်း(၃) #dvbtvnews #SpringRevolution #Tribute

နွေဦ်းတော်လှန်ရေး သူရဲကောင်းများ (၃) - DVB's Spring Revolution tribute (3)

Source

စစ်အာဏာရှင်တော်လှန်ရေးတွင် ကျဆုံးခဲ့သော သူရဲကောင်းများအားဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်း – အပိုင်း(၃)
#dvbtvnews #SpringRevolution #Tribute